[5 XII] Dzień 3: grzech

Dzień 3: grzech 

Fragment: Rdz 3, 1-14

Po pełnych radości i zachwytu dniach, w który rozważaliśmy stworzenie świata i człowieka, przychodzi czas na punkt zwrotny biblijnej (i naszej!) historii - grzech pierwszych rodziców. Choć nie jest to historia najprostsza, to jednak jest ważnym momentem oczekiwania na uRodziny Jezusa. Nawet więcej, jest momentem kluczowym! Zrozumienie błędu, który popełnili Adam i Ewa, zrozumienie działania złego ducha, zrozumienie konsekwencji, jakie grzech wprowadził na świat - to jedno. Natomiast ważne jest także zauważenie i ukazanie dzieciom, jak Bóg okazuje człowiekowi swoją miłość w tej sytuacji. Już tu zapowiada, że dziecko niewiasty zwycięży nad złem. W tym fragmencie (Rdz 3, 15) - zwanym protoewangelią - znajdujemy zapowiedź zbawczego dzieła Jezusa.

 

Zadania aktywizujące 

(1) Przedstawienie historii 

Opowiedzenie tej historii dzieciom wraz z przedstawieniem - unaocznieniem jej - może być ciekawe i pomocne (zwłaszcza dla mniejszych dzieci). Mogą posłużyć nam za pomoc wycięte elementy (przykładowy szablon do pobrania) lub stworzone przez nas postaci z papieru/kartonu/plasteliny. Będzie to także okazja do rozmowy z dzieckiem i skomentowania tej historii. 

  

Pomocnicze pytania do rozmów z dziećmi:

(1) Ustanowione przykazania mają swój cel. Czy wiesz jaki? Czego strzegą?

(2) Bóg stworzył człowieka wolnym - może on wybierać. W jakich sytuacjach ty stajesz przed wyborem? Co pomaga ci wybierać dobrze? Kiedy jest ci trudno dokonywać wyborów?