[12 XII] Dzień 10: Mojżesz (3) Przejście przez Morze Czerwone

Fragment: Wj 14 - 15, 20

Przejście przez Morze Czerwone to kolejny cudowny, obrazowy fragment Księgi Wyjścia. Poprzedzają go plagi egipskie, które także mogą być ciekawym dla dzieci elementem poznawania historii biblijnej. Bóg okazuje swoją troskę i wielką moc, kiedy pościg za Izraelitami staje się dla wojsk egipskich totalną klęską. Fragment o ucieczce z Egiptu i przejście przez wody warto rozważać w kontekście duchowego - a także zbawczego - wyzwolenia z niewoli śmierci. 

 

Zadanie aktywizujące dla dzieci

(1) Przejście przez wody...

Na kilka sposobów można z dziećmi utrwalić to wydarzenie. Nietrudne na pewno będzie przedstawienie go sobie. Nie potrzebujemy do tego prawej wody - posłużyć może nam papier, bibuła czy... tak jak u nas - niebieskie kamyczki?

 

(2) A może... piosenka Arki Noego Niedola egipska niewola

 

Pytania do rozmów z dziećmi:

(1) Jak myślisz, co czuli Izraelici, przechodząc przez Morze?

(2) Takie przejście przez Morze to wielkie doświadczenie wyzwolenia dla Izraelitów. Byli wolni i wdzięczni Bogu - śpiewali dla Niego. Jak ty wyrażasz wdzięczność Bogu?