[13 XII] Dzień 11: Dziesięć przykazań

Fragment: Wj 20, 1-17; 34, 1-28

Dzisiejszy fragment może stać się dla dzieci piękną lekcją o tym, co jest dobre - jakie postawy, zachowania i nastawienie serca. Przykazania mogą być pretekstem do wielu rozmów na temat zachowania dzieci, trudności, jakie mogą przeżywać i zachętą do kształtowania siebie. To także okazja dla nas dorosłych do rachunku sumienia a także przyjęcia największego przykazania, jakie zostawił nam Pan - przykazania miłości.  

 

Zadania aktywizujące:

Na rożne sposoby można utrwalić dzisiejszy fragment (w zależności od możliwości i wieku dziecka). Możemy stworzyć tablice z wypisanymi przykazaniami (lub ich jakimś graficznym symbolem). Nasza praca może mieć również postać książeczki lub znaków drogowych. 

Do pobrania także KOLOROWANKA

Inspiracja:

  

Pytania pomocnicze do rozmów z dziećmi:

(1) Co oznaczają konkretne przykazania?

(2) Jakie moje uczynki są zgodne z tym, do czego wzywa nas Bóg w przykazaniach? Które nie są?