[14 XII] Dzień 12: Daniel

Fragment: Dn 6, 1-28

Historia cudownego ocalenia Daniela z jaskini lwów to historia, która budzi emocje, a także uczy zaufania Panu. Daniel - wierny Bogu i zawsze sprawiedliwy jest dla nas przykładem odwagi i wiary. To także opowieść o Bożej opiece i cudach, jakich Pan dokonuje dzięki świadectwu tych, którzy Mu służą.

 

Zadania aktywizujące:

Ukazanie sceny z jaskini może być wspaniałą zabawą dla dzieci! Lwy można stworzyć na kilka sposobów. Poniżej dwie - bardzo szybkie do stworzenia - inspiracje:

 

 

Pomocnicze pytania do rozmów z dziećmi:

(1) Bóg ocalił Daniela z jaskini lwów. Jak mogła wyglądać jego noc? Jak myślisz, co Daniel czuł? 

(2) Cud, którego dokonał Pan, sprawił, że król Dariusz nakazał oddawać cześć Jedynemu Bogu. Czy wiesz, że twoja postawa także ma wpływ na innych ludzi. A może już tego doświadczyłeś?