[16 XII] Dzień 14: Dawid

Fragment: 1 Sm 17 

Dawid to postać, którą możemy pokazać dziecku w kilku aspektach. Po pierwsze - zgodnie z naszym proponowanym motywem do drzewa Jessego - jako dzielnego młodzieńca, który wygrywa z Goliatem i to nie siłą mięśni. Możemy ukazać go jako chłopca odważnego, choć po ludzku niezdolnego do takiego wyczynu.  Ale to nie koniec jego historii. Dawid to także król, który włada mądrze, ale nie jest bez skazy. To także wielki piewca Bożej dobroci, który potrafi słowem i tańcem uwielbiać Pana! 

 

Zadanie aktywizujące dla dzieci:

(1) Proca Dawida

Stworzenie procy dla Dawida - z gałęzi/kartonu czy innego materiału to pierwsza propozycja. Druga - o ile nasza proca będzie na tyle wytrzymała ;) - to pomysł na zabawę w strzelanie z niej, np. do przygotowanego wcześniej Goliata ;-)

(2) Psalmy króla Dawida

Dawid zasłynął nie tylko jako wielki wódz, ale także jako twórca psalmów. Możemy razem z dziećmi zaśpiewać jakiś psalm lub piosenkę o Dawidzie