[18 XII] Dzień 16: Habakuk - oczekiwanie

Fragment: Ha 

Księga proroka Habakuka zwraca dziś uwagę na oczekiwanie I tęsknotę za Bożym wybawieniem. Prorok żali się Bogu na niegodziwość, jakiej doświadcza, i jednocześnie próbuje zrozumieć Boży plan. Księga ta zawiera także potwierdzenie, że ci, którzy będą wierni Bogu, doświadczą Jego opieki i sprawiedliwości. 

 

Zadanie aktywizujące dla dzieci: 

Motywem towarzyszącym nam na ten dzień jest wieża obserwacyjna. Możemy ją przedstawić na różne sposoby: budując z klocków, kortonów, czy rysując. Możemy także zachęcić dzieci do zabawy w wypatrywanie nadejścia Pana :)