[19 XII] Dzień 17: Zapowiedź czasów mesjańskich

Fragment: Iz 11, 1-10

Do dzisiejszego fragmentu z Księgi Izajasza odwołuje się nazwa tradycji "drzewa Jessego". W rozdziale 11 tej księgi znajdujemy zapowiedź przyjścia Mesjasza - który pochodzi z rodu Dawida (Jesse był ojcem Dawida), jest najdoskonalszym królem, który przynosi pokój. Pokój tak wielki, że obrazowo ukazuje go prorok, jako sielankowe życie obok siebie jagnięcia i wilka, lwa i baranka, a także małego dziecka, które bez obaw może włożyć rękę w kryjówkę żmii. Ta zapowiedź może poruszyć serca dzieci do głębi. Ale nie tylko serca dzieci! 

 

Zadania aktywizujące:

(1) Ilustracja nowego królestwa  

Prześledzenie obrazu nowego królestwa można przedstawić graficznie na różne sposoby. Starsze dzieci mogą także przepisać ten fragment. Młodsze - gdy znajdziemy bohaterów tego fragmentu (czyli np. wilk, jagnię, lew, niedźwiedź, krowa, dziecko, wąż) mogą odegrać scenkę, wyobrażając sobie życie tych wszystkich stworzeń w takim czasie.